#sifoodotcom

Archive - December 2014

Backup pangkalan MySQL menggunakan Command Line

Jika anda mempunyai VPS atau Dedicated Server, anda kebiasaannya akan membuat backup untuk semua pangkalan data MySQL yang anda gunakan. Cara yang selalu digunakanialah menggunakan perisian phpMyAdmin. Tetapi jika anda juga boleh membuat backup...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most discussed